חלב עם הרוח

  • English
  • Français
  • יצירת קשר
  • מפה
  • סרט
  • התנדבות
  • יין
  • מסעדה
  • גבינות
  • מבוא
שברייה - גבינה מחלב עיזים אורגני מחוות חלב עם הרוח – יודפת בגליל

שברייה

גבינת עיזים אורגנית, עטופה בעלי גפן, מתקשה עם הזמן, נאכלת יחד עם עלה הגפן.