חלב עם הרוח

  • English
  • Français
  • יצירת קשר
  • סרט
  • התנדבות
  • יין
  • מסעדה
  • גבינות
  • מבוא
פחימה - גבינה מחלב עיזים אורגני מחוות חלב עם הרוח – יודפת בגליל

פחימה

גבינת עיזים אורגנית, חצי מובשלת, מצופה בפחם ומבשילה בתוכו.